Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-22 19:15:35

Dziennik elektroniczny, facebook

czytaj więcej...

2014-04-26 11:12:26

LAUREACI I FINALIŚCI MAŁOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Lista Laureatów i Finalistów Małoplskich Konkursów Przedmiotowych

czytaj więcej...

2016-03-15 14:15:56

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY 2016/2017

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 18 im Króla Jana

III Sobieskiego, ul Złoty Róg 30 na rok szkolny 2016/2017

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

Rada Rodziców


Numer konta Rady Rodziców:
31 1020 2892 0000 5102 0015 5630e - mail: radarodzicowzs7@gmail.com


Prezydium Rady Rodziców


KATARZYNA SZAREK- przewodniczący
JOANNA PELCZAR
KRZYSZTOF MANIECKI - skarbnik


Komisja Rewizyjna

ANNA HADYNIAK - POGWIZDA - przewodnicząca
ANNA PIETRZYK


Wysokość opłat

Komitet Rodzicielski: 100 zł

środki czystości: 15 zł / składka roczna /

ksero: 35 zł klasy dwujęzyczne / składka semestralna / 30 zł klasy ogólne /składka semestralna /

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców lub u skarbników klasowych.