Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-22 19:15:35

Dziennik elektroniczny, facebook

czytaj więcej...

2014-04-26 11:12:26

LAUREACI I FINALIŚCI MAŁOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Lista Laureatów i Finalistów Małoplskich Konkursów Przedmiotowych

czytaj więcej...

2016-03-15 14:15:56

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY 2016/2017

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 18 im Króla Jana

III Sobieskiego, ul Złoty Róg 30 na rok szkolny 2016/2017

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

Zasadą nauczania dwujęzycznego jest realizacja polskiego programu kształcenia w wersji dwujęzycznej, co oznacza, że uczeń przyswaja i użytkuje tę samą wiedzę w dwóch językach.

Głównym celem takiego nauczania jest przygotowanie przyszłych specjalistów biegle władających językiem obcym w różnych dziedzinach, a nie filologów

Stąd w szkole – prócz intensywnej nauki języka francuskiego – prowadzi się dwujęzyczne nauczanie pięciu przedmiotów (matematyka, fizyka, biologia, geografia, historia) z wyłączeniem rozdziałów dotyczących geografii i historii Polski

Organizacja nauczania w klasach dwujęzycznych

W gimnazjum odbywa się intensywna nauka języka francuskiego: w małych grupach, w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Dla zapewnienia jak najlepszych wyników, w szkole wykorzystywane są jak najnowocześniejsze metody nauczania języków obcych.

Od klasy drugiej wprowadza się podstawowe słownictwo specjalistyczne z danego przedmiotu, a w klasie trzeciej przedmioty są nauczane dwujęzycznie

Dla uczniów klasy dwujęzycznej gimnazjum przewiduje się, prócz obowiązkowego testu kompetencji po klasie trzeciej, egzaminy z języka francuskiego po pierwszym semestrze klasy drugiej (ocena opisowa) i na zakończenie nauki w gimnazjum.

Po ukończeniu gimnazjum, uczeń może, kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem francuskim w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Młodej Polski, mieszczącym się w tym samym budynku, co Gimnazjum nr 18.

Dwujęzyczne klasy gimnazjalne biorą udział w projekcie Poznajemy Święta i tradycje francuskie. Celem tego projektu jest zapoznanie uczniów ze świętami i tradycjami francuskimi, poszerzenie zasobu słownictwa z dziedziny cywilizacji Francji, ćwiczenie technik mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie i pracy samodzielnej

Przykładowe święta obchodzone wspólnie, w szkole:

  • Noël- Boże-Narodzenie
  • Epiphanie -Święto trzech Króli
  • La Saint Valentin-Walentynki
  • Mardi Gras-Ostatki
  • Paques- Wielkanoc