Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-22 19:15:35

Dziennik elektroniczny, facebook

czytaj więcej...

2014-04-26 11:12:26

LAUREACI I FINALIŚCI MAŁOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Lista Laureatów i Finalistów Małoplskich Konkursów Przedmiotowych

czytaj więcej...

2016-03-15 14:15:56

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY 2016/2017

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 18 im Króla Jana

III Sobieskiego, ul Złoty Róg 30 na rok szkolny 2016/2017

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

Organizacja roku szkolnego 2013/14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski)

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

w ZSO nr 7 w Krakowie

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2015

I Dzień Otwarty

7 września 2015

obowiązkowe zebrania z rodzicami

ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października 2015

godz. 9.00 – klasy 1 gimnazjum

godz. 11.00 – klasy I LO

obecność wszystkich klas obowiązkowa

czwartek i piątek po Święcie Niepodległości

12 i 13 listopada 2016

dni wolne od zajęć dydaktycznych

II Dzień Otwarty

16 listopada 2015

ferie świąteczne

23 grudnia 2015

– 3 stycznia 2016

wystawienie ocen na I półrocze

do 5 stycznia 2016

konferencja klasyfikacyjna

8 stycznia 2016 (piątek)

III Dzień Otwarty

11 stycznia 2016

obowiązkowe zebrania

z rodzicami - wywiadówki

początek II półrocza

11 stycznia 2016

ferie zimowe

18 – 31 stycznia 2016

IV Dzień Otwarty

21 marca 2016

ferie wielkanocne

24 – 29 marca 2016

egzaminy gimnazjalne

18 kwietnia 2016

LO - dzień wolny

klasy 1 gim- wycieczki programowe

klasy 2 gim - egzaminy próbne

19 kwietnia 2016

LO - dzień wolny

klasy 1 gim- wycieczki programowe

klasy 2 gim - egzaminy próbne

20 kwietnia 2016

LO - dzień wolny

klasy 1 gim - wycieczki programowe

klasy 2 gim - egzaminy próbne

konferencja klasyfikacyjna

klas III LO

25 kwietnia 2016

uwaga: wystawienie ocen w klasach maturalnych do 15 kwietnia 2016

zakończenie roku klas III LO

29 kwietnia 2016

Dzień Flagi RP

2 maja 2016

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

egzaminy maturalne

4, 5 maja 2016

klasy 3 gim - wycieczki programowe

pozostałe klasy – dzień wolny

6 – 24 maja 2016

zajęcia lekcyjne wg planu

V Dzień Otwarty

23 maja 2016

obowiązkowe zebrania z rodzicami

informacja o zagrożeniach

piątek po święcie Bożego Ciała

27 maja 2016

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

wystawienie ocen rocznych

do 13 czerwca 2016

konferencja klasyfikacyjna

20 czerwca 2016

zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2016

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2016

(wtorek)

rozdanie świadectw dojrzałości

W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła przygotowuje ofertę zajęć opiekuńczych.

Rodzice uczniów proszeni są o zgłoszenie wychowawcy klasy potrzeby zapewnienia opieki na w/w dni.

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

w ZSO nr 7 w Krakowie

w roku szkolnym 2015/16

W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła przygotowuje ofertę zajęć opiekuńczych. Rodzice uczniów proszeni są o zgłoszenie wychowawcy klasy potrzeby zapewnienia opieki na w/w dni.

Gimnazjum nr 18

(7, 8 dodatkowych dni wolnych)

XVII LO

(10 dodatkowych dni wolnych)

14 października 2015

9.00 – ślubowanie klas 1 gimnazjum

obecność uczniów klas drugich i trzecich obowiązkowa

14 października 2015

11.00 – ślubowanie klas I liceum

obecność uczniów klas drugich i trzecich obowiązkowa

12 i 13 listopada 2015

(czwartek i piątek po Święcie Niepodległości)

12 i 13 listopada 2015

(czwartek i piątek po Święcie Niepodległości)

18 kwietnia 2016 nie jest dniem wolnym dla uczniów klas 1 i 2 gimnazjum:

Klasy pierwsze – wycieczki programowe Klasy drugie – próbny egzamin z języka

polskiego

Klasy trzecie – egzamin gimnazjalny

18 kwietnia 2016

(egz. gimnazjalny – część humanistyczna)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

19 kwietnia 2016 nie jest dniem wolnym dla uczniów klas 1 i 2 gimnazjum:

Klasy pierwsze – wycieczki programowe Klasy drugie – próbny egzamin

z matematyki

Klasy trzecie – egzamin gimnazjalny

19 kwietnia 2016

(egz. gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

20 kwietnia 2016 nie jest dniem wolnym dla uczniów klas 1 i 2 gimnazjum:

Klasy pierwsze – wycieczki programowe Klasy drugie – próbny egzamin

z języka obcego

Klasy trzecie – egzamin gimnazjalny

20 kwietnia 2016

(egz. gimnazjalny – język obcy)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

2 maja 2016

Dzień Flagi RP

2 maja 2016

Dzień Flagi RP

4 maja 2016 nie jest dniem wolnym dla uczniów klas 3 gimnazjum:

Klasy trzecie – wycieczki programowe

4 maja 2016

(matura z j. polskiego)

5 maja 2016 nie jest dniem wolnym dla uczniów klas 3 gimnazjum:

Klasy trzecie – wycieczki programowe

5 maja 2016

(matura z matematyki)

27 maja 2016

piątek po święcie Bożego Ciała

27 maja 2016

piątek po święcie Bożego Ciała